Vítejte na stránkách Výzkumné laboratoře Eye Trackingu Ostravské univerzity v Ostravě, Pedagogické fakulty

Historie naší laboratoře začíná v září roku 2013 pořízením a zprovozněním Eye Trackeru Tobii TX 300 na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě a přidělením místnosti v prostorách fakulty na Fráni Šrámka 3 v Ostravě - Mariánských Horách.

Do konce roku 2013 pak proběhlo několik představení tohoto přístroje zaměstnancům fakulty, kteří o technologii projevili zájem a následně na zařízení započalo měření. Některá měření byla čistě zkušební, jindy se jednalo o předvýzkum a rozběhlo se i poměrně dost skutečných výzkumů. Na konci roku 2014 již bylo v laboratoři naměřeno a vyexportováno více než 3 000 souborů nasbíraných dat. V polovině roku 2015 již více jak dalších 3500 exportů dat. Na konci roku 2015 jsme vytvořili více než 10 000 celkových exportů naměřených dat od pořízení Eye Trackeru.

V současné době slouží laboratoř, její vybavení a průběžně aktualizované texty jako podpora badatelských aktivit vědecko-výzkumných akademických pracovníků především v oblasti rozvoje základního a aplikovaného výzkumu žákovské populace stejně jako v jiných oblastech výzkumu. Laboratoř slouží jak jednotlivým výzkumníkům, tak fungujícím centrům Pedagogické fakulty.

V laboratoři jsou kromě Eye Trackeru využívány i další čidla a měřící zařízení podporující výzkumnou činnost, která jsou průběžně doplňována. K dispozici je také přenosná ET technologie v podobě ET brýlí a malého ET trackeru vhodného k notebookům.


        Kontaktní informace

                Vedoucí laboratoře:   Ing. Libor Jedlička

                                    e-mail:    libor.jedlicka@osu.cz
                                    mobil:     722 722 725

 vlet.osu.cz
místnost SA 406
Fráni Šrámka 3
Ostrava - Mariánské Hory
709 00© 2014 Zeptejtese.info | design from css3templates.co.uk