Aktuální informace ze života laboratoře

Zde naleznete informace o chystaných a rovněž i již proběhlých akcích laboratoře, kterých jsme se zúčastnili. Vybíráme pouze nejzajímavější události.

Některé texty mohou být beze změny převzaty ze stránek spolupracovníků, nebo partnerů. Tyto budou otevřeny v novém okně a budete přesměrování na zdrojové stránky.

Noc vědců 2015

V pátek 25.9.2015 jsme se již tradičně zúčastnili akce nazvané Noc vědců, pořádané všemi fakultami Ostravské univerzity v Ostravě.
Jako loni jsme prezentovali možnosti Eye Trackingových zařízení - stacionárního přístroje a ET brýlí. Návštěvníci si mohli  obě technologie vyzkoušet na půdě Pedagogické fakulty OU. Letos s paní Mgr. Ivou Červenkovou, Ph.D. za asistence  studentky Andrey Seidlerové. Rovněž děkujeme i dvěma z mnoha našich návštěv za možnost uveřejnění fotky z akce.

Workshop VCEN

Dne 18. září 2015 jsme byli jako partner VCEN přizváni na workshop centra k připravovanému celorepublikovému projektu s názvem "Kreativní pedagogika jako nový prostor pro vzdělávání pro 21. století".
Vzhledem k možnosti využití Eye Trackingové technologie v projektu jsme se přiřadili ke skupine Ing. Blumensteina (Mensa ČR).

Konference "Rozvoj Novojičínska"

Na konferenci pořádané střední školou Educa v Novém Jičíně jsme prezentovali v rámci sekce "Nové technologie" použití Eye Trackeru a činnost naší laboratoře.

ZŠ Provaznická Ostrava

S Doc. PhDr. Gejgušovou, Ph.D. a PhDr. Labischovou, Ph.D. proběhlo dne 27. dubna již čtvrté výjezdní měření za pomocí Eye Trackeru na další základní škole.

ZŠ Dětská Ostrava

S Doc. PhDr. Gejgušovou, Ph.D. a PhDr. Labischovou, Ph.D. jsme 20. dubna vycestovali na měření úloh z dějepisu a českého jazyka na další základní školu.

ZŠ Dvorského Ostrava

S Paní PhDr. Labischovou, Ph.D. proběhlo dne 30. března měření v oblasti dějepisu na další partnerské základní škole.

Měření v Laboratoři ET

Průběžně v naší laboratoři probíhají měření v ráci výzkumů, předvýzkumů a seznámení se s touto technologií. 

ZŠ Vřesina u Hlučína

S Doc. PhDr. Radanou Metelkovou-Svobodovou, Ph.D. jsme vyrazili 3. března 2015 na další měření v terénu, tentokráte do Vřesiny. Změřili jsme se především na pokrok měřených dětí v loňském roce.

Měření na ZŠ Šeříkova O-Výškovice

Dne 11.2.2015 proběhlo měření úloh paní doc. PhDr. Gejgušové, Ph.D. a PhDr. Labischové, Ph.D.na ET zařízení, které jsme pro účely měření na školu přepravili. Děkujeme žákům ZŠ za účast a studentkám OU za asistenci.

Článek o laboratoři a měření v MF Dnes

Dne 24.1.2015 vyšel v MF Dnes krátký článek o výzkumném měření paní doc. PhDr. Gejgušové, Ph.D. a PhDr. Labischové, Ph.D. a také o naší malé laboratoři. Článek je k nahlédnutí zde.

Workshop VCEEP - Ostrava 12. - 13. 12. 2014

V pátek 12. a sobotu 13. prosince se Výzkumná laboratoř ET účastnila Workshopu VCEEP konaného na Ústavu geoniky AV ČR zaměřeného na rozvoj budoucí spolupráce v oblasti zkoumání nadaných. Prezentována byla současná technika a ukázky z předchozích měření VCEEP.

Záznam z akce pořízený ČT 1 najdete zde a záznam regionální televize Fabex pak zde.

Noc vědců - Ostrava 26. 9. 2014

V pátek 26. 9. 2014 se Výzkumná laboratoř ET podílela spolu se členy VCEEP na průběhu akce zvané Noc vědců. Prezentovala jak PdF OU, tak aktuálně dostupnou techniku laboratoře, kde si každý z návštěvníků mohl vyzkoušet funkci Eye Trackeru a vybraných čidel.

Mezinárodní konference a symposium IOSTE 2014

Ve dnech 15. - 16. září 2014 se Ing. Libor Jedlička spolu s RNDr. Janem Veřmiřovským, Ph.D. (VCEEP) účastnil Mezinárodní konference a symposia o přírodovědném a zvláště o chemické vzdělávání. Na konferenci byl prezentovám pilotní výzkum za použití Eye Trackingu při výuce chemie.

odkaz na dokument PF UHK

Setkání partnerů VCEEP - 4. září 2014

Zúčastnili jsme se rovněž setkání partnerů VCEEP na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě s cílem podílet se na přípravě společného projektu Výzkumného centra, který kopíruje jeho dosavadní zaměření s využitím Eye Trackingové technologie.

odkaz na web stránky VCEEP

Návštěva laboratoře ET v Polsku - 1. - 2. září 2014

Spolu s VCEEP se Ing. Libor Jedlička zúčastnil návštěvy laboratoře Eye Trackingu na Pedagogické univerzitě v Krakově. Setkání se uskutečnilo na Matematické, fyzikální a technické fakultě PU v Krakově za účasti p. prof. Wladyslawa Blasiaka, kde byla dojednána spolupráce centra VCEEP a obou Eye Trackingových laboratoří.

odkaz na web stránky VCEEP


© 2014 Zeptejtese.info | design from css3templates.co.uk