Dokumenty laboratoře

Zde se nachází potřebné dokumenty laboratoře ET. Dokumenty jsou uloženy ve formátu *.pdf

K otevření dokumentu dojde po kliknutí na vybraný dokument. Pokud si jej přejete nejprve uložit, klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost "uložit odkaz jako..."

Seznam dokumentů

Provozní řád laboratoře

Souhlas rodičů s měřením

Předávací protokol k Eye Trackingovým brýlím

Předávací protokol k Eye Trackeru

Tobii Studio manuál

Dostupné filtry v Tobii Studiu

Možnosti exportu dat z Tobii Studia do MS Excelu

Nesouhlas s prováděním záloh a uchováváním naměřených dat© 2014 Zeptejtese.info | design from css3templates.co.uk