Vybavení laboratoře ET

Výzkumná laboratoř má v současnosti k dispozici nejaktuálnější verzi Eye Trackeru Tobii TX300 se softwarem Tobii Studio určeném k vytváření testových úloh, pořizování záznamu a k základní analýze těchto dat.

Eye Tracker Tobii TX300

Eye Tracker je zařízení, které je schopno snímat pohled člověka na určité objekty a převádět jej do elektronického zobrazení počítačovou formou.  Samotná technologie vychází z fyziologie lidského oka, kde skutečný zroný úhel oka je dán žlutou skvrnou na sítnici a průměrem zorničky oka, což na vzdálenost přibližně 62 cm dělá zorné pole o velikosti necelého jednoho palce (cca 2,25 cm). Přístroj pak díky technologii kalibrace oka je schopen zaměřit střed tohoto zroného pole s přesností 0,5° což představuje cca 5,5 mm na stejnou vzdálenost. Výsledně tak vzniká obraz doplněný o fixace (zaměřená poloha oka na médiu) a sakády (trasy mezi jednotlivými polohami zaměření). 

U jednotlivých médií je pak možné vyrábět video exporty postupných pohledů buď v plných datech měření, kdy každá fixace představuje cca 3 ms reálného času, nebo lze použít několika filtrů jako prostředků pro tvorbu shluků jednotlivých fixací, neboť samotný  záměr lidského oka na předmět trvá přibližně 200 ms v reálném čase.

Nejčastějším způsobem zobrazení jsou fixace/sakády, lze však využít i možnosti heat maps (teplotních map), kdy větší shluk fixací v čase představuje teplejší barvu, nebo zobrazení pomocí clusterů, kdy shluky fixací představují mnohoúhelníky. 

Samotná data mohou být exportována nejčastěji v MS Excelu,  nebo mohou být analyzována pomocí bodu zájmů v software Tobii Studio jako zjednodušený tabulkový, nebo grafový výstup. Lze pak například zobrazit kolikrát měřený navštívil daný bod zájmu, jak dlouho se zdržel, kolik provedl fixací apod.

Výzkumná laboratoř Eye Trackingu v současnosti využívá klasickou sestavu Eye Trackeru s jedním řídícím počítačem a dvěma monitory a jedním Eye Trackerem. Takto lze měřit elektronická data v podobě obrázků, textů, web stránek, videí, externích aplikací a pdf dokumentů. Připravuje se i varianta pro čtení neelektronických dat, kdy je monitor nad Eye Trackerem nahrazen stojanem na který lze položit knihu, leták apod. a pomocí HD externí kamery snímat co testovaný právě sleduje.

Laboratoř rovněž disponuje Eye Trackingovými brýlemi jakožto mobilní technologií trackingu.

Edlab a dostupná čidla

VLET má rovněž k dispozici kvalitní techniku v podobě měřícího zařízení Edlab v kombinaci s vybranými čidly. Řídící deska Edlabu zvládá pracovat s několika čidly najednou a pořizovat záznam z jejich měření.

K dispozici jsou čidla:

- galvanic skin response -  čidlo s filtrací šumů pracující na kombinaci odporu a vodivosti kůže aktuálně využívané jako podpůrný měřič emocí při bádání

- měřič tepu srdce - čidlo použité jako podpůrný měřič změny emočních stavů

- přesný povrchový teploměr - podpůrné čidlo pro měření změny teplot

- EMG čidlo - elektrická svalová aktivita

- EKG čidlo - časová změna elektrického potenciálu způsobeného srdeční aktivitou

Z čidel je možno exportovat naměřené údaje v MS Excelu, nebo jako obrázkovou formu dat. Oficiální stránky výrobce naleznete zde.© 2014 Zeptejtese.info | design from css3templates.co.uk