Základní úvod do Eye Trackingu

Historie a metody

Eye tracker je zařízení, které podle samotného názvu funguje na principu „sledování očí“. Již v roce 1879 bylo Louisem Émíle Javalem popsáno pozorování čtenáře, kdy tento namísto plynulého očního pohybu vykonával při čtení nepravidelné pohyby, při kterých docházelo k relativnímu zastavení oka (fixaci) a pak přeskoku k další fixaci (sakádě). Metoda byla založena na obyčejném pozorování pouhým pohledem na zrcátko umístěné před subjektem, který četl text.

 

Louis Émíle Javal (1906)
Zdroj: cs.Wikipedie.org

Následně vzniklo mnoho technik určených k přesnějšímu záznamu pohybu oka, od mechanických, kdy se využívalo neprůhledných destiček ve formě kontaktní čočky s průřezem pro zorničku a napojením pomocí lanka na jehlu pro záznam (Edmund Huey), případně připevněním zrcátka na čočku a odrážení paprsku na fotosenzitivní vrstvu (Marx a Trendelenburg, 1911). Tyto mechanické metody nebyly zrovna příjemné a navíc se mohla při rychlejším pohybu oka čočka smýknout po bulvě oka.

Téměř paralelně s mechanickými metodami se začalo pracovat s optickými. Ze začátku pomocí fotografií a později i video záznamů. V dnešní době je tato metoda ideální vzhledem k možnosti využití výpočetní techniky a výrazné možnosti rychlé analýzy mnoha sledovaných dat.

V současnosti se využívá nasvěcování oka infračerveným světlem, které nemá vliv na změnu velikosti zorniček a metoda pracuje na principu odrazu světla od mnoha odrazových ploch tvořící jednotlivé části oka. Světlo, či paprsek je vysílán z pevného zdroje a odrazové body tvoří tzv. Purkyňovo obrazy. Vzniká mnoho odrazů a samotné oko při svém pohybu vytváří různé odrazové plochy s různým zakřivením, které při vysoké frekvenci snímání oka a rychlých výpočtech dokáže určit střed zaměření oka na sledovanou plochu například s přesností 0,5° zorného úhlu oka. Tato přesnost převyšuje přesnost samotného oka a v kombinaci s rychlostí sběru dat výrazně převýší i samotnou schopnost lidského oka sbírat informace.

Výsledkem sběru dat pak obvykle bývá veřejnosti známé zobrazení pomocí Heat Map (viz obrázek nad). Toto zobrazení prezentuje shluky fixací co do prostoru a bežně i času v daném zvoleném rádiusu. Větší počty fixací pak tvoří barevné "fleky", které s počtem fixací v daném místě mění svou barvu. Více fixací je bežně prezentováno červenou, menší počty přecházejí přes zelenou do ztracena (barvy lze nastavit i jinak).

Skutečným záznamem však jsou samotné fixace (zastavení oka) a sakády (nejkratší cesta mezi po sobě jdoucími fixacemi). Lidské oko ovykle udělá během jedné vteřiny 4-6 fixací, přístroje obvykle fungují od 30 (přenosné verze a brýle), přes 120 - 300 (stacionární přístroje), nad 1000 fixací (laboratorní přístroje).

K vyhodnocení pak je k dispozici výstup např do MS Excel založený na nabídce software a volbě každého výzkumného pracovníka. Navíc není nutno zpracovávat tisíce řádků za minutu, ale lze využít možnosti AOI (Areas of Interest) - body zájmu - a na jedlotlivých nasnímaných datech vybrat jen "zajímavé" oblasti a ostatní vypustit.

Zkoumat lze texty, obrázky, videa, web stránky, záznamy z externí kamery a plochu počítače. V podstatě tedy vše co do počítače dostaneme a lze pomocí externí kamery experimentovat i s tím co tam nedostaneme, případně nasadit ET brýle a vyrazit do terénu.

Naše laboratoř nabízí tedy nekonečné množství možností a je jen na zájemcích o tuto technologii zda si najdou svůj prostor a oživí ho svým nápadem.

© 2014 Zeptejtese.info | design from css3templates.co.uk